Zrównoważone zarządzanie organizacją

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Zarządzania UEP

25-26 października 2022 roku

W odpowiedzi na obserwowane dylematy biznesu i przyjęte strategiczne kierunki badań naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Instytut Zarządzania UEP podjął wyzwanie zorganizowania konferencji poświęconej zrównoważonemu zarządzaniu organizacją. Konferencja ma służyć integracji naukowców wokół wspólnych tematów badawczych, a także połączyć ambicje nauki z potrzebami biznesu, poprzez dyskusję naukową i obserwację praktycznych rozwiązań.

Z tego powodu strategicznym partnerem konferencji jest Volkswagen Poznań, największy pracodawca w regionie, a także innowacyjna organizacja dążąca do zrównoważonego rozwoju. Tematykę konferencji odniesiono do równowagi między celami ekonomicznymi a społecznymi – zarządzanie zrównoważonym rozwojem, równowagi między stabilizacją a zmianą – zarządzanie w czasach VUCA oraz równowagi między światem realnym a wirtulanym – zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości.

Obszary tematyczne konferencji:

1. Odpowiedzialne zarządzanie organizacją

2. Zrównoważone zarządzanie zasobami organizacji

3. Ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju organizacji

4. Metody i narzędzia optymalizacji procesów i zasobów organizacji

5. Zarządzanie jakością w aspekcie zrównoważonego rozwoju organizacji

6. Odporne zarządzanie w rzeczywistości VUCA

7. Zarządzanie organizacją w warunkach pracy hybrydowej

8. Modele i strategie biznesu w transformacji cyfrowej

9. Transformacja zarządzania w kierunku Przemysłu 4.0

10. Innowacje i gospodarka obiegu zamkniętego w Przemyśle 4.0

11. Inteligentne technologie na rynku nieruchomości

12. Kluczowe kompetencje organizacji w Przemyśle 4.0

13. Digitalizacja i kompetencje cyfrowe organizacji

Rada Programowa

prof. dr hab. Alina Matuszak-Flejszman, UEP – przewodnicząca

dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. UEP

dr inż. Gerard van Bortel, Delft University of Technology, Niderlandy

prof. Tom Bramorski, University of Georgia, USA

dr Olena Brintseva, Kyiv National Economic University (KNEU), Ukraina

dr hab. Dorota Ciesielska-Maciągowska, prof. SGH

prof. dr hab. W. Dyduch, UEK

dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, UMK Toruń

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM

dr hab. Katarzyna Halicka, prof. PB

dr hab. Andrzej Jaki, prof. UEK

prof. dr hab. Piotr Jedynak, UJ

prof. Lára Jóhannsdóttir, University of Iceland, Islandia

prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz

prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak, ALK Warszawa

prof. Zlatko Nedelko, University of Maribor, Słowenia

dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ

prof. dr hab. B. Nogalski, WSB w Gdańsku

dr hab. Dariusz Nowak, prof. UEP

prof. Iskra Panteleeva, D. A. Tsenov Academy of Economics, Bułgaria

prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, UEK

dr hab. Milena Ratajczak-Mrozek, prof. UEP

prof. dr hab. Agnieszka Sopińska, SGH

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, UEW

dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK

prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, UEP

dr hab. P. Wachowiak, prof. SGH

dr hab. J. Wiśniewska, prof. US

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP

prof. dr hab. Radosław Wolniak, PŚ

prof. dr hab. Anna Wójcik-Karpacz, UJK Kielce

prof. dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, PŁ

Konferencja jest finansowana ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, w latach 2019-2022, nr projektu 004/RID/2018/19, kwota finansowania  3.000.000 zł.