Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (70 pkt.) – artykuły w języku angielskim, ostateczny termin nadsyłania artykułów – 30 czerwca 2022 r.

Zeszyty Naukowe „Organizacja i Zarządzanie” Politechniki Śląskiej  (70 pkt.) – artykuły w języku angielskim, ostateczny termin nadsyłania artykułów – 30 czerwca 2022 r.

Kwartalnik „Organizacja i Kierowanie” wydawany przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej  Handlowej w Warszawie (40 pkt.) – artykuły w języku polskim lub angielskim, ostateczny termin nadsyłania artykułów – 30 września 2022 r.

Kwartalnik Nauk o przedsiębiorstwie SGH w Warszawie (40 pkt.) – artykuły w języku polskim lub angielskim, ostateczny termin nadsyłania artykułów – 30 września 2022 r.

Każdy z uczestników konferencji niezależnie od przygotowania lub nie publikacji, może zaprezentować wyniki prowadzonych lub planowanych badań w formie posteru w języku angielskim lub polskim, który będzie formą wystąpienia na konferencji. Na konferencji poza prelekcjami keynote speakerów nie są przewidywane klasyczne prezentacje.

Wytyczne dotyczące formatowania i edycji publikacji oraz posterów znajdują się w sekcji: do pobrania

Publikacje prosimy przesyłać na adres mailowy:

iz@konf.ue.poznan.pl