Ramowy program konferencji 

(w ostatecznej wersji możliwe są niewielkie zmiany) 

Dzień pierwszy

25.10.2022 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
budynek CEUE
ul. Towarowa 55, Poznań

Sala Audytorium C  sesje plenarne
Sale 0.4, 0.5, 0.6 – sesja posterowa

Od godz. 9 rejestracja gości w holu CEUE
10.30 – Otwarcie konferencji 
10.45-12.00 – Sesja 1 plenarna
Tom Bramorski, University of GeorgiaTopic: Process digitalization and strategic business competitiveness
Dyskusja moderowana 
12.00-12.30 – Przerwa 
12.30-13.45 – Sesja 2 plenarna
Lára Jóhannsdóttir, University of IcelandTopic: Sustainable development, sustainable business models and Industry 4.0.
Dyskusja moderowana
13.45-14.45 – Lunch
14.45-15.45 – Sesja 3 plenarna – Debata biznes-nauka: Zrównoważone zarządzanie – szansa czy ograniczenie?
15.45-16.15 – Przerwa 
16.15-17.00 – Sesja 4 posterowa 
17.00-19.00 – Przerwa (czas do dyspozycji uczestników)
19.00 – Uroczysta kolacja 

Dzień drugi

26.10.2022 r.

VW Poznań
Zakład Crafter Września
Białężyce 100, Września

8.30 – Wyjazd z Poznania do Wrześni 
9.30 – Otwarcie spotkania 
10.00 – 11.30 –  Zwiedzanie Zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni
11.30 – 12.00 – Przerwa
12.00 – 12.45 – Sesja 1 – Zrównoważony rozwój
Przemysław Kuczyński, Marcin Matuszak: Rozwój energetyki w zakładach Volkswagen Poznań w ramach zrównoważonego rozwoju
Prezentacja projektu RID UEP – Marcin Gołembski, Grzegorz Wojtkowiak:  Narzędzia zarządzania zespołami pracowników w warunkach wymuszonej pracy zdalnej
12.45 – 13.30 – Sesja 2 – Transformacja cyfrowa  
Denis Barz: IT Transformation in Automotive Production
Prezentacja projektu RID UEP – Elżbieta Kowalczyk: Cyfrowe kompetencje zawodowe w dobie digitalizacji sfery pracy i rozwoju profesjonalnego – internetowi szperacze z pokolenia Z
13.30 – 13.45 – Podsumowanie konferencji   
13.45 – 14.30 – Lunch i zakończenie konferencji