do 30 czerwca 2022 r. – przesyłanie zgłoszeń udziału w konferencji i uiszczenie opłaty

30 czerwca 2022 r. – ostateczny termin przesyłania artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji w czasopismach za 70 pkt.

14 października 2022 r. – ostateczny termin przesyłania artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji w czasopismach za 40 pkt. (termin został przedłużony)

14 października 2022 r. – ostateczny termin przesyłania posterów (termin został przedłużony)